Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95PT5
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95PR0

Харта на клиента

Дата на публикуване: 12.01.2022
Последна актуализация: 08.07.2022

 

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират: 

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Местоположение:

гр. Разград, ул. “Кирил и Методий“ №8, етаж 2

 • Възможност за паркиране:

Безплатен служебен и платен паркинг  тип „синя зона“ до административната сграда и Центъра за административно обслужване

 • Удобно работно време с непрекъсваем режим:

 

от 8:30 до 17:00 часа, в делнични дни без прекъсване

 • В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време
 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:
 • местонахождението на Центъра за административно обслужване
 • работното време
 • гише за заявяване и получаване на документи
 • информация за услугите
 • За клиенти със специфични потребности:

 

 • осигурен е адаптиран достъп до Центъра за административно обслужване чрез рампа за придвижване на инвалидни колички и платформен асансьор, пригоден за хора със специфични потребности.
 • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО
 • В Центъра за   административно обслужване на Ваше разположение са:

 

 • места за сядане, обособени зони за консултации, пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
 • предоставяне на мултимедийна информация по актуални теми, касаещи опазване здравето на гражданите и др.

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат:
 • с уважение и зачитане на Вашите права, законни интереси и личност
 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение

       · безпристрастно при спазване на конфиденциалност

 • Информация за услугите ни ще намерите:
 • на интернет страницата ни в секция „Административно обслужване“,
 • на място в ЦАО:
 • на информационно табло
 • на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите
 • на телефони – 084/ 611-168; 084/ 611-165
 • Съдействие на място в Центъра за административно обслужване  ще получите от:

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
 • ще Ви информират за статуса на Вашата преписка ще Ви информират за предсрочно изпълнение на услугата
 • На нашата интернет страница

 

       · ще намерите електронни брошури  

 • формуляри за административни услуги
 • можете да зададете въпрос чрез секция Свържете се с нас

      · може да попълните анкетата за удовлетвореността на потребителите на административни услуги

 Предимства на обслужването

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 10 минути
 • за писмени запитвания – до 3 работни дни
 • Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи
 • ако е необходимо, ще осигурим консулта-ция с експерт по услугата
 • Ще ви обслужим само на едно гише
 • за подаване на документи в Центъра за административно обслужване ще посетите само едно гише
 • в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга да посещавате два пъти едно и също гише
 • Ще Ви предоставим услугата веднага, когато
 • Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация, документи

Обратната връзка е важна за нас. Можете да ни помогнете да подобрим качеството на административното обслужване, като подадете предложение, сигнал или жалба: 

 На място в ЦАО

 

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в Центъра за административно обслужване
 • служителите от ЦАО ще съдействат за разрешаване на възникнал проблем в рамките на престоя в Центъра
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с компетентния експерт без предварително записване
 • при необходимост може да се обърнете към ръководителя на административното звено

 Пишете ни

 

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 

 Може да ги подадете:

 • На адрес: гр. Разград, ул.“Кирил и

Методий “№8

 • rzi_razgrad@mbox.contact.bg
 • в обозначената кутия в ЦАО
 • на телефон; 084/ 611-165
 • чрез публикувания на интернет страницата Горещ телефон
 • Насърчаваме Вашето участие в разработваните от нас механизми и процедури за административно обслужване като равноправни участници в административния процес и се ангажираме
 • да разгледаме направените от Вас предложения, препоръки и оплаквания
 • Да ги анализираме
 • Да предприемем необходимите действия, за да удовлетворим Вашите очаквания и потребности

 Обадете ни се

 •  Ще Ви изслушаме и информираме за статуса на подадените от Вас документи
 • на телефони: 084/611-168 и 084/ 611-165

 

 Посетете ни

 • Приемно време на  директора на РЗИ – Разград
 • Приемно време на главния секретар
 • Всяка сряда от 9:00 до 11:00 часа след предварително записване на телефон 084/611-165

 

 • Всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа

 Информация за Вашата 

удовлетвореност

 

 • Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Ако искате да дадете вашето мнение, препоръка или предложение във връзка с административното обслужване… 

 • Регионална здравна инспекция – Разград е отворена към Вашите предложения и препоръки за подобряване качеството и усъвършенстване на предоставените административни услуги

Може да: 

· Попълните анкета, в която да посочите Вашите конкретни предложения и препоръки. Анкетата е на Ваше разположение в ЦАО, както и на нашата електронна страница

· Представите/изпратите Вашите писмени предложения на адрес: гр. Разград ул.”Кирил и Методий” № 8 п.к 119

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Харта на клиента
Дата на публикуване: 12.01.2022