Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Харта на клиента Административни услуги Достъп до информация Стандарти за административно обслужване Анкетна карта за удовлетвореността на потребителите Резултати от измерване на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 25.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

В тази секция можете да получите информация за извършваните административни услуги от РЗИ-Разград, условията и начините за тяхното заявяване, както и да се запознаете с нормативните актове, които регламентират тази дейност.

Чрез секция Електронни административни услуги може директно да заявите изпълнението на необходимата Ви услуга по електронен път.